Bezoek aan Groene Boer

28 september 2023
18:00 - 21:00
Vermaning, Doniawei 34, Damwâld

Coen en Roelof nodigen uit:

Voedsel en landbouw zijn de basis onder ons bestaan. Het gaat echter niet goed met de productie van ons voedsel. Wetenschap, banken en overheid hebben zich te gretig op moderne landbouw gestort en de meeste boeren en consumenten (dus ook wij) gingen gewillig mee. Nu wordt het echter steeds duidelijker dat we met z’n allen ‘de verkeerde bus’ hebben genomen en dat we steeds verder van het pad afraken dat God voor voedselproductie en instandhouding van het leven bedoeld zou kunnen hebben. Van nature produceert landbouw leven en voedsel, de mens slechts techniek en geld, wat niet ‘duurzaam’ is. Hoe kunnen we terugkeren naar vormen van ‘duurzame’ ecologische / biologische landbouw dat het volle leven instant houdt, weg van het soort landbouw waarbij leven vervangen is door techniek en geld?

We hebben ons al een paar keer in deze problematiek verdiept. We hebben vorig jaar tijdens de vredesweek gesproken met Jacob van der Hoek, doopsgezinde ecologische melkveehouder in Jirnsum; op 25 mei j.l. hebben we, onder het nuttigen van een lekkere maaltijd, geluisterd naar visies van boeren die op verschillende manieren met landbouw bezig zijn en naar consumenten en andere betrokken partijen; op 27 mei hebben we op het land van gruttoboer Murk Nijdam aan de Slachte bij Wommels weidevogels gespot; op 4 juli j.l. is MidMenno op bezoek geweest bij ecologische melkveehouder Dirk Oosterhof op het Sud bij Drachten. Bij Jacob, Murk en Dirk zorgen het bodemleven, de grassen en kruiden, de insecten, vogels en koeien samen voor de productie van melk, gezondheid en landschap.  Prachtig om te zien, te horen en te ruiken.

Veel vragen kwamen boven, bijvoorbeeld: Wat gaat er mis, wie is er verantwoordelijk, wat is gezond voedsel, hoe kunnen consumenten (wij) boeren ondersteunen om de weg terug te gaan?

Nu zijn er nieuwe plannen: Een boerderijbezoek bij Geert en Thea Broersma te Damwâld, Hoeksterlaan 34, 9104 GZ. Op donderdag 28 september vanaf 19.00 uur. Hiervoor is ook Wytze de Vries uitgenodigd, een biologisch boer in Surhuizum en lid van DG Surhuisterveen. Deelnemers komen uit Damwâld, Leeuwarden en Drachten.

Het programma is als volgt:

18.00 uur verzamelen bij de vermaning aan de Doniawei 34 in Damwâld, met een eenvoudige maaltijd nuttigen en dan naar de boerderij (max. 5 minuten rijden).

19.00 uur: ontvangst op de boerderij en korte introducties door Geert en Wytze over hun bedrijven.

19.30 uur: rondleiding op de boerderij, bezichtigen van de nieuwe stal (Geert & Thea)

20.15 uur ruimte voor uitwisseling. O.a.:

– Motivatie voor keuze van wijze van bedrijfsvoering; welke toekomstvisie.?

– Verhouding producent – consument; hoe kunnen consumenten invloed uitoefenen?

– Onderhoud en behoud van ’t lokale landschap en de natuur.

21.00 uur (uiterlijk) afronding van dit bezoek.

Het vervoer naar Damwâld regelen we samen. Wie heeft er zin om mee te gaan? Graag voor maandag 25 september opgeven bij Coen Reijntjes of Roelof Akse.