Vieringen

Predikant en de Commissie Viering & Liturgie zoeken actief naar zinvolle invulling en thematiek van vooral de zondagochtend, soms Frysk en vaker ‘fan beide wat’. Ook onze kringen en de jeugd werken naar vermogen mee in een eigen dienst.
Elke zondagochtend vieren wij samen met stilte, muziek, woorden en ontmoeting. Dan zijn wij bij elkaar, los van functies, kring- en werkverbanden.
Soms gaan we bij buurgemeenten op bezoek en soms vieren we op een ander uur.


We organiseren gewone en bijzondere vieringen, zoals;
– startzondag, met presentatie van jaarthema en visie op doelstelling en activiteiten
– z.g. vredesdienst samen met onze buurgemeenten Rottevalle-Witveen en Surhuisterveen.
– Enigheidsviering (avondmaal)
witte Donderdag: nadruk op lezingen en liederen, vooral met de cantorij
laatste zondag van het kerkelijk jaar: nadruk op herdenking van overleden leden
en belangstellenden, zo mogelijk in aanwezigheid van de naaste familie
kerstviering samen met jongeren en een groep volwassenen
lentedienst verzorgd door de jeugd
hagepreek samen met de gemeenten Rottevalle-Witveen en Surhuisterveen
ontspannen ‘zomerzaterdagviering’ als afsluiting van het seizoen
vaak samen met aanvang Tsjerkepaad
iedere week is na afloop van de dienst de preek beschikbaar (in druk, per mail of via de website)