… verbeelding

… verbeelding

Wij nemen de ruimte om geregeld mensen uit eigen kring of van verder buiten te
laten voorgaan in cursussen/vieringen. Met dat eigen en verwant talent kunnen we
de verbeelding prikkelen ‘voorbij de gesproken en geschreven taal’: muziek, kleur,
smaak, geste, ondersteuning enz..