… de naam doopsgezind

… de naam doopsgezind

We heten Doopsgezind, om onze principiële keuze van Leven en de bevestigende volwassendoop, en daarmee onze afwijzing van de kinderdoop (‘ana’baptist).
Naar Menno Simonsz -één van onze voormensen tijdens de hervorming- heten we ook wel Mennist of Mennoniet.
Als Vredestraditie zijn we zeer verwant aan de Huttersen, Quakers/Vrienden, Brethren en vele anderen, ook van-voor-die-hervorming en van-binnen-en-buiten ‘de kerk’.
De buitenwereld sprak spottend van Wederdopers.