Kringen / Groepen

Naast de gezamenlijke vieringen (kerkdiensten) komen wij ook voor onderlinge ontmoeting ook samen in kringen (kleinere groepen), elk met eigen belangstelling
– in deze rubriek een overzicht van onze kringen nú, met algemene gegevens
– zie agenda voor precieze data, plek en programma
– of informeer bij communicatie@doopsgezindendrachtenureterp.nl

laatst bijgewerkt 230925 JS

proeve voor dinsdagavond 26 sept

– tijd / frequentie: …
– plaats: …
– contact: …
– korte omschrijving:
– verhalend: …
– beeldend (JS): …

bijbelkring Beetsterzwaag (proeve voor dinsdagavond 26 sept)
– tijd / frequentie: 1e maandagochtend van de maand ???
– plaats: …
– contact: …
– korte: studie bijbelse thema’s, versterking onderlinge band en verbinding buitenwereld
– verhalend: …
– beeldend: …

broeders (kring Lammert Gaukes)
– maandelijkse ontmoeting rondom specifiek thema en onderlinge ontmoeting
– jaarlijks uitstapje / buitenaktiviteit

fermanje ontmoetingen
– Menno nei Kryst
– Vredesmaaltijden
– Zomerkoffiegroene kerk / groenende gemeente
– geregelde bijeenkomsten en activiteiten voor beter begrip en uitvoering van duurzaamheidsprincipes

jongeren
– bij gelegenheid van een bijzondere viering of activiteit

leeskring
– maandelijks gesprek n.a.v. een samen gekozen boek

middenleeftijders
– maandelijkse ontmoetingen
– vaak met een ‘sociaal doel’ zoals onderhoud van groen en huis

MidMenno Jongere Ouderen
… Om elkaar persoonlijk te ontmoeten en beter begrip te krijgen van hoe een gemeente in de wereld iets kan betekenen (dus ook met een ‘sociaal doel’ zoals met Stichting Present, AZC, enz)
De invulling van het programma is heel divers.
Zes bijeenkomsten per seizoen – zondagnamiddag van 17.00 tot 21.00 uur
De middagen beginnen met een potluck (gezamenlijke maaltijd waarbij elke deelnemer iets te eten meebrengt – zelf bereid of van buiten verzorgd. We delen met elkaar wat we inbrengen. Zo hebben we altijd een heerlijke, gevarieerde maaltijd en daarnaast ook veel ‘luck’.
Ook verzorgen wij ieder jaar de maaltijd bij de adventsviering van Lammert Gaukes en de doopsgezinde vrouwen. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Voor meer informatie of vragen secretariaat@doopsgezindendrachtenureterp.nl

marktwerkgroep
ontstaan vanuit de jaarlijkse Vredesmarkten

quilters
– tweewekelijkse quilten en onderlinge ontmoeting
– de maakdingen komen ten goede van solidariteitsprojecten

vier handen
– spil in de verbinding tussen hulpwerk, vrede, zending en duurzaam samenleven
– initiator van vredesmarkten: aandacht voor vredesintitiatieven zoals die elders in de commerciële Zuiderbuurt onvoldoende aandacht krijgen
– uitnodigend bij halfjaarlijkse vredesmaaltijden

vredesbezinning (samen met Rottevalle-Witveen en Surhuisterveen)
– studie in kleiner en groter gemeenteverband
– mede-organisatie vredesweek
– wekelijkse vredeswake

zusters (doopsgezinde vrouwen)
– maandelijkse ontmoeting rondom specifiek thema en onderlinge ontmoeting
– jaarlijks uitstapje / buitenaktiviteit