Kringen / Groepen

Naast de gezamenlijke vieringen (kerkdiensten) komen wij ook voor onderlinge ontmoeting ook samen in kringen (kleinere groepen), elk met eigen belangstelling
– in deze rubriek een overzicht van onze kringen nú, met algemene gegevens
– zie agenda voor precieze data, plek en programma
– of informeer bij communicatie@doopsgezindendrachtenureterp.nl

laatst bijgewerkt 230925 JS

proeve voor dinsdagavond 26 sept

– tijd / frequentie: …
– plaats: …
– contact: …
– korte omschrijving:
– verhalend: …
– beeldend (JS): …

bijbelkring Beetsterzwaag (proeve voor dinsdagavond 26 sept)
– tijd / frequentie: 1e maandagochtend van de maand ???
– plaats: …
– contact: …
– korte: studie bijbelse thema’s, versterking onderlinge band en verbinding buitenwereld
– verhalend: …
– beeldend: …

broeders (kring Lammert Gaukes)
– maandelijkse ontmoeting rondom specifiek thema en onderlinge ontmoeting
– jaarlijks uitstapje / buitenaktiviteit

fermanje ontmoetingen
– Menno nei Kryst
– Vredesmaaltijden
– Zomerkoffiegroene kerk / groenende gemeente
– geregelde bijeenkomsten en activiteiten voor beter begrip en uitvoering van duurzaamheidsprincipes

jongeren
– bij gelegenheid van een bijzondere viering of activiteit

leeskring
– maandelijks gesprek n.a.v. een samen gekozen boek

middenleeftijders
– maandelijkse ontmoetingen
– vaak met een ‘sociaal doel’ zoals onderhoud van groen en huis

MidMenno Jongere Ouderen
– maandelijkse ontmoetingen
– vaak met een ‘sociaal doel’ zoals met Stichting Present, AZC

marktwerkgroep
ontstaan vanuit de jaarlijkse Vredesmarkten

quilters
– tweewekelijkse quilten en onderlinge ontmoeting
– de maakdingen komen ten goede van solidariteitsprojecten

vier handen
– spil in de verbinding tussen hulpwerk, vrede, zending en duurzaam samenleven
– initiator van vredesmarkten: aandacht voor vredesintitiatieven zoals die elders in de commerciële Zuiderbuurt onvoldoende aandacht krijgen
– uitnodigend bij halfjaarlijkse vredesmaaltijden

vredesbezinning (samen met Rottevalle-Witveen en Surhuisterveen)
– studie in kleiner en groter gemeenteverband
– mede-organisatie vredesweek
– wekelijkse vredeswake

zusters (doopsgezinde vrouwen)
– maandelijkse ontmoeting rondom specifiek thema en onderlinge ontmoeting
– jaarlijks uitstapje / buitenaktiviteit