Kringen / Groepen

Naast de gezamenlijke vieringen (kerkdiensten) komen wij ook voor onderlinge ontmoeting ook samen in kringen (kleinere groepen), elk met eigen belangstelling
– in deze rubriek een overzicht van onze kringen nú, met algemene gegevens
– zie agenda voor precieze data, plek en programma
– of informeer bij secretariaat@doopsgezindendrachtenureterp.nl

laatst bijgewerkt 230714 JS

bijbelkring Beetsterzwaag
– maandelijkse studie van bijbelse thema’s
– versterking onderlinge band Beetsterzwaag-groep

bijbelkring Mennohuis
– maandelijkse studie van bijbelse thema’s

broeders (kring Lammert Gaukes)
– maandelijkse ontmoeting rondom specifiek thema en onderlinge ontmoeting
– jaarlijks uitstapje / buitenaktiviteit

groene kerk / groenende gemeente
– geregelde bijeenkomsten en activiteiten voor beter begrip en uitvoering van duurzaamheidsprincipes

jongeren
– bij gelegenheid van een bijzondere viering of activiteit

leeskring
– maandelijks gesprek n.a.v. een samen gekozen boek

middenleeftijders
– maandelijkse ontmoetingen
– vaak met een ‘sociaal doel’ zoals onderhoud van groen en huis

jongere ouderen (MidMenno)
– maandelijkse ontmoetingen
– vaak met een ‘sociaal doel’ zoals met Stichting Present, AZC

fermanje ontmoetingen
– Menno nei Kryst
– Vredesmaaltijden
– Zomerkoffie

marktwerkgroep
ontstaan vanuit de jaarlijkse Vredesmarkten

quilters
– tweewekelijkse quilten en onderlinge ontmoeting
– de maakdingen komen ten goede van solidariteitsprojecten

vier handen
– spil in de verbinding tussen hulpwerk, vrede, zending en duurzaam samenleven
– initiator van vredesmarkten: aandacht voor vredesintitiatieven zoals die elders in de commerciële Zuiderbuurt onvoldoende aandacht krijgen
– uitnodigend bij halfjaarlijkse vredesmaaltijden

vredesbezinning (samen met Rottevalle-Witveen en Surhuisterveen)
– studie in kleiner en groter gemeenteverband
– mede-organisatie vredesweek
– wekelijkse vredeswake

zusters (doopsgezinde vrouwen)
– maandelijkse ontmoeting rondom specifiek thema en onderlinge ontmoeting
– jaarlijks uitstapje / buitenaktiviteit