Gemeente

ledenboek

Gemeente

Onze kern wordt gevormd door leden die op eigen geloofsbelijdenis zijn toegetreden
(en meestal ook gedoopt). Daaromheen kennen we een kring van belangstellenden
en vrienden, die intensief meewerken in de vieringen, studies en/of activiteiten.
In vieringen, kringen, acties, thuis en op straat zoeken we mee vorm te geven
aan het grote verhaal van ‘actieve vrede in de hele Schepping’.
Jezus’ leren en leven staat daarbij centraal.

tik hier voor tijdlijn van ons verhaal