Voorganger / Predikant / Leraar

Voorganger / Predikant / Leraar

Onze voorganger Roelof Akse geeft vooral aandacht aan vieringen, inhoudelijke
begeleiding van kringen en persoonlijk pastoraat. Hij speelt een belangrijke rol als
bruggenbouwer en pastoraal inspirator, in nauw overleg met commissies ‘bezoek,
wereld en viering
‘.