Duurzame Maaltijd

3 november 2023
18:00 - 21:30
Activiteiten
de Fermanje, Zuiderbuurt 26-28 Drachten
Thema: duurzaamheid
Duurzame Maaltijd

De VierHanden verzorgen een maaltijd voor iedereen met aandacht voor Groen en Milieu, met de opbrengst bestemd voor het jaarproject ‘Geld voor Water’.
Opgave via lijst inloophuis of bij secretariaat@doopsgezindendrachtenureterp.nl