Vredesweek ’23: Fredeskuijer

21 september 2023
15:30 - 19:00
Vermaning Zuiderbuurt 26-28, Drachten
Vredesweek ’23: Fredeskuijer

Dit jaar wandelen wij ‘niet te ver, niet te lang en niet te moeilijk’. Ieder is van harte welkom om mee te doen. Bij elk van de vijf haltepunten geven we aandacht aan één van die vijf dimensies van vrede zoals gehanteerd in de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede door de Wereldraad van Kerken.
We beginnen bij de Fermanje, waar ds. Roelof Akse aandacht geeft aan ‘Vrede met God’.
De eerste halte geven we aandacht aan ‘Vrede met jezelf’ (ontvangst bij de R.K. Parochie aan de Pier Panderstraat.
De tweede halte geven we aandacht aan ‘Vrede tussen de volkeren’ (plein voor de Lawei).
De derde halte geven we aandacht aan ‘Vrede in de gemeenschap’ (verzorgingshuis Rispinge).
De vierde halte geven we aandacht aan ‘Vrede met de aarde’ (Grote Kerk) met een ontvangst door leden van de werkgroep ‘GroeneKerk’.
De vijfde halte tenslotte is terug bij de Fermanje, waar Roelof Akse de kuier om ca. 18.00 uur zal afsluiten, om 18.15 gevolgd door een eenvoudige maaltijd voor hongerige wandelaars en wakers. Aanmelden is gewenst (secretariaat@doopsgezindendrachtenureterp.nl).

Om 19.15 houden we dan de gebruikelijke Vredeswake bij de boom voor de Fermanje (deze keer dus in de vroege avond).

Om 20.00 nodigen wij uit voor een ontmoeting met Marjolein Tiemens-Hulscher, over ‘Groen Geloven’ (zie volgend agenda item)