Gesprek ‘Onze Vader’

16 juli 2024
10:00 - 12:00
viering
Bovenzaal Mennohuis / Zuiderbuurt 26-28
Gesprek ‘Onze Vader’

Afgelopen zondag kwam de eerste bede van het onze Vader (Avinoe) aan de orde:
‘Onze Vader die in de hemelen zijt’.
In de dienst werd gevraagd om over deze bede van gedachten te wisselen, m.b.v. het boek ‘Avinoe’ van o.a. Marcel Poorthuis.

– een tweede bede zal volgen op zondag 4 augustus:
‘Uw naam worde geheiligd’.
– een derde dienst over het ‘Onze Vader’ plaatsvinden op zondag 1 september.

Aanmelding bij Roelof Akse: tel./app. 06 24546498 of via mail: rakse@doopsgezind.nl
Belangstellenden ontvangen dan vooraf de betreffende paragraaf van het boek over de heiliging van Gods naam.