Ledenraad komt bij elkaar

7 september 2024
10:30 - 15:00
Mennorode, Elspeet
Ledenraad komt bij elkaar

De Ledenraad komt op 7 september op Mennorode bijeen voor het strategisch beraad. Houd de website in de gaten voor een uitgebreid verslag van deze Ledenraad-vergadering.

De Ledenraad bestaat uit zo’n 20 gemeenteleden uit verschillende regio’s. Zij komen tenminste drie keer per jaar bij elkaar. In het voorjaar om de jaarrekening en het jaarverslag goed te keuren, midden in het jaar om met het bestuur beleidsvoornemens te bespreken, en in het najaar om het jaarplan en de begroting vast te stellen.