Monumenten-zaterdag

9 september 2023
10:00 - 17:00
Damwâld, Westereen, Dokkum, Buitenpost, Feanwâlden
Thema: Levend erfgoed

Elk jaar in het tweede weekend van september zijn duizenden prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen, deze keer onder het thema ‘Levend Erfgoed’. Immaterieel erfgoed, of ‘Levend Erfgoed’, zijn de culturele gebruiken, tradities en ambachtelijke vaardigheden die mensen van huis uit hebben meegekregen, die zij zich eigen hebben gemaakt en die zij op hun beurt weer doorgeven.
Als Doopsgezinden zijn ook wij ‘Levend erfgoed’. Gemeente-zijn zit niet in de stenen van onze Vermaningen maar in onszelf. Wij zijn de levende stenen en geven onze Gemeenten een stem en een gezicht. Wij maken de opdracht van Gemeente-zijn zichtbaar zoals beschreven in 1 Petrus 2: 5 ‘en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken…
 
Zaterdag 9 september (tussen 10.00 uur – 17.00 uur) zetten de vijf Doopsgezinde Vermaningen, Damwâld, De Westereen, Dokkum, Buitenpost en Feanwâlden hun deuren open. 
Er is een fietsroute uitgezet die langs de Vermaningen gaat. De routebeschrijving en stempelkaart zijn in iedere gemeente beschikbaar (tegen kostprijs). De fietstocht is ongeveer 50 km en kan vanuit iedere gemeente gestart worden.  Met de auto is ook mogelijk maar daar is geen speciale route voor uitgezet.