Viering Evensong

17 maart 2024
16:30
Viering  Evensong

Voorgangers: ds. Wiske Beuker en ds. Roelof Akse

Out of the deep have I called unto thee, o Lord
Lord, hear my voice!

Met deze gezongen bede uit Psalm 130 begint de Evensong:
Uit de diepte heb ik U geroepen, o Heer
Heer, hoor mijn stem!

Op de vijfde zondag van de 40-dagentijd klinkt aan de Zuiderbuurt in Drachten een meertalige Evensong: in de Anglikaanse traditie, met een gezongen liturgie rondom Bijbellezingen en gebeden. Vanuit het oecumenisch leesrooster staat Psalm 51 centraal, waarin het uiteindelijk gaat om de hoop op redding uit de nood, een smeekbede op redding en recht van Gods kant.
Vooraf aan de viering zal kort de opzet en inhoud van een Evensong worden uitgelegd. Het koor zingt o.a. een Preces, een Magnificat (Stanford) en een Nunc dimittis (ook van Stanford). Naast koorzang is er ook samenzang van bekende liederen.
Psalm 51 wordt niet gelezen, maar op een authentieke wijze meerstemmig gezongen in het Nederlands. De andere koorliederen zijn in de Engelse taal.
Deze Evensong is een unieke gelegenheid om iets te proeven van de Engelse, liturgische koortraditie. En tegelijk is het een meditatief samenzijn in die voorbereidingstijd voor Pasen. Want ‘Doe mij recht, o God’, is een bede van alle tijden, alle plaatsen, van alle schepselen!