Viering met Piet Wouda

28 januari 2024
10:00

muziek: Rein Albert Ferwerda
zang: Sytske
lezing: Froukje
collecte aandacht: Kairos Sabeel – Musicians without Borders
Kairos-Sabeel wordt mede gedragen door een eigen werkgroep binnen WereldWerk: Kairos-Sabeel Nederland steunt de Palestijnen in hun geweldloze verzet tegen de bezetting van hun land door Israël en tegen de daaruit voortvloeiende schendingen van mensenrechten en internationaal recht. De Palestijnse bevrijdingstheologie biedt een alternatief voor de theologie van christenzionisten die bezetting en daaruit voortvloeiend geweld rechtvaardigt.

Om de thematiek een concreet gezicht te geven heeft men twee projecten gekozen: deze week Musicians without Border en volgende week Tent of Nations.
Musicians gaat dus over Musiceren ten dienst van én-dus-mét direct verdrukten. Piet Wouda leidt ons zondag o.a. met de woorden ‘kooltjes tussen de as

tik hier voor actuele website Kairos-Sabeel
tik hier voor actuele website Musicians without Borders