Week van gebed voor eenheid

21 t/m 28 jan 2024
Week van gebed voor eenheid

Door jaarlijks en wereldwijd in de Week van gebed voor eenheid samen te bidden, ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we onze betrokkenheid met de wereld om ons heen door voorbede te doen voor wat er speelt in de samenleving: dichtbij en ver weg. 

Graag willen we daar in de gemeenschap van christelijke kerken in Drachten bij aansluiten en nodigen christenen uit alle kerken in Smallingerland uit om mee te doen. We vragen u de informatie in uw kerkelijke gemeente te delen. 

De opening van de week van gebed zal op 21 januari 2024 in de Grote kerk worden gehouden en aan het eind van de week op de zaterdagavond in deze kerk ook weer af te sluiten. Op de andere avonden zal telkens in een andere kerk en onder leiding vanuit die kerk een bidstond worden gehouden. In de bijgevoegde dia’s vindt u het programma. 

De wereldwijde kerk kent vele uitingen en kleuren. Tijdens de jaarlijkse gebedsweek vieren we dat we ondanks deze verschillen verbonden zijn. We erkennen dat eenheid niet vanzelfsprekend is en zien daarom het belang van gebed hiervoor. Deze gebedsbeweging bestaat al ruim 175 jaar. In Nederland werken netwerk MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland en de internationale kerken van SKIN nauw samen om bidders te ondersteunen bij het initiëren van lokale gebedsinitiatieven. De Week van gebed voor eenheid start ieder jaar op de derde zondag van januari. Voor meer informatie zie https://www.weekvangebed.nl/

Namens een bredere groep voorgangers die het initiatief hiertoe hebben genomen, 

Willem Boorsma (Open Thuis) en Jelle Nutma (CGK).