Donderdag om Vrede

Donderdag om Vrede

’s Middags loopt een aantal mensen van verschillende kerken met hun Vredeswens langs vijf ‘Drachtster staties’ met elk één van de thema’s van de Wereldraad van Kerken: Vrede in de gemeenschap, met de aarde, in de markt, tussen de volkeren, en met jezelf (tik vredeKingston)
’s Avonds is er gesprek met Marjolein Thiemen over haar werk ‘Groen Geloven’ en de pauselijke encycliek ‘Laudato Sí’: een ongewone keuze (tik groengeloven.com)