Doopsgezinden WereldWijd

De voorzitter nodigt iedereen (bijna 1.5 miljoen gedoopte leden over ruim 10.000 gemeenten) uit om de komende lijdenstijd bewust te beleven en handen en voeten te geven.
Lijdenstijd is in de loop der eeuwen de cyclus van 40 dagen (ook vasten) geworden, in voorbereiding op wat in de loop der eeuwen Pasen is geworden.
Tik hier voor gehele (engelstalige) bericht.
Tik hier voor website MWC.