Gespreksmap ‘Zien soms even’

Gespreksmap ‘Zien soms even’

De Stichting Doopsgezinde Geloofsopbouw en Solidariteit brengt per half augustus een gespreksmap uit. De map is te bestellen via W. Hartman: w.hartman@stichtingdgs.nl en kost €10,- per stuk, exclusief verzendkosten. De digitale versie van de map zal ook via de website van de stichting te downloaden zijn: https://stichtingdgs.nl/

In de map wordt het leven van een kunstenaar beschreven. Daarna volgt een bijbels verhaal, in een vertaling zo dicht mogelijk bij de grondtekst. Want vertalen is ook altijd een beetje verklaren. Ook hedendaags Nederlands doet niet altijd recht aan wat er bijvoorbeeld in de poëzie van de psalmen echt staat. Ieder kan er natuurlijk zijn/haar eigen bijbel naast leggen. En daardoor soms opeens ook iets anders zien!

Gastspreker

Het is ook mogelijk om een gastspreker uit te nodigen om een lezing over het leven van de kunstenaar te houden. U vergoedt daarvoor aan de spreker een preekbeurt plus de reiskosten.

Via een email aan Leuny de Kam zijn de sprekers aan te vragen.

Verder staan er ook liederen en muziek bij elk bijbelgedeelte vermeld. Zo kan een hoofdstuk gemakkelijk voor een dienst gebruikt worden. Daarnaast zijn er ideeën voor verschillende leeftijdsgroepen in de map te vinden. Ook zijn er adviezen voor goede kinderboeken en verhalen met betrekking tot het thema van een hoofdstuk.

De kunstenaars

De volgende kunstenaars komen aan de orde:

  • Rembrandt van Rijn ‘Op hoop van zegen’ Lukas 2: 21-41
  • Grandma Moses ‘Heimwee naar de toekomst’ Numeri 27
  • Jan Mankes ‘Tederheid‘ Psalm 131; Mattheus 13
  • Jan Wolkers ‘Passie voor de schepping’ Genesis 2: 4-15
  • Marc Chagall ‘Liefde zoekt, vindt, deelt uit’ Hooglied 5 en Joh. 15:9-17
  • Rineke Dijkstra ‘De zachte blik’ Mat. 9: 35-38; Joh. 5: 1-9
  • Vincent van Gogh ‘Vreemdeling op aarde’ Marcus 8: 14-2

Startdagmateriaal

Het startdagmateriaal (zonder kunstenaar, maar met Menno’s Psalm 25) is hier te downloaden.