Leerhuizen

Leerhuizen

Ds. Alex van Ligten verzorgt vier middagen over Genesis en Exodus. Door omstandigheden schuift de hele cyclus twee weken op, en begint dus woensdag 18 oktober!

Ds. Johannes van der Meer verzorgt zes leeravonden over het verhaal van Noah, zoals eerder vermeld vanaf donderdag 5 oktober.