Startzondag (10 september)

Startzondag           (10 september)

Herinnering:
Het is de bedoeling dat de verschillende kringen en commissies zich presenteren naar nieuwe leden en binnenkomers. Ook de voorlopige teksten op ons nieuwe web komen daarbij aan de orde.
De ochtend wordt besloten met een gezamenlijke lunch, waarvoor opgave bij de secretaris.