Verstilling – Roelof Akse

Verstilling – Roelof Akse

5.30 uur – aurora met Pinksteren.
Een begin van licht in het oosten.
Licht in het leven – ;
even een moment van
ademhalen,
alle vezels beven.
Trillende lucht van
binnen naar buiten.
Van binnen naar buiten met Pinksteren.
Vroeg!

Foto: Pinksterochtend bij Buitenpost
In verband met vakantie verschijnt een volgende Verstilling op vrijdag 5 juli.