Earnewâldster Rounte / Rotonde

Earnewâldster Rounte / Rotonde

Ingekomen: een uitnodiging voor leren over ‘Ecotheologie, natuurlijk theologie, ecologie en wij’

De woorden ‘schepping’ en ‘rentmeesterschap’ stammen uit onze geloofstraditie. Met het woord ‘schepping’ geven wij aan dat wij de natuur ervaren als een geschenk en met het woord ‘rentmeesterschap’ benadrukken wij onze verantwoordelijkheid om goed met dat geschenk om te gaan.
Misschien gebruiken we het begrip rentmeesterschap nog wel, maar beseffen we dat de mens in doen en laten minder een medebewoner van de aarde is dan hij/zij zou moeten zijn. De mens, die zou moeten zorgdragen voor al wat leeft, is meer een harde en hebzuchtige profiteur gebleken voor natuur en medemens.
We leven in een tijd waarin voor veel mensen de zorgen zich opstapelen. Zorgen om de toekomst in groter en kleiner verband. Er zijn onzekerheden over het dagelijks bestaan en ook over de verdere toekomst. Hoe komt het met het klimaat, hoe komt het met onze planeet en hoe nemen we onze verantwoordelijkheid daarin?

tik hier voor volledige uitnodiging
tik hier voor volledig programma