Nieuws

36 artikelen
Earth Overshoot Day

Earth Overshoot Day

In de viering van 30 juli was aandacht voor het feit dat dezer dagen onze wereld haar jaar-tegoed aan niet…

Earnewâldster Rounte / Rotonde

Earnewâldster Rounte / Rotonde

Ingekomen: een uitnodiging voor leren over ‘Ecotheologie, natuurlijk theologie, ecologie en wij’ De woorden ‘schepping’ en ‘rentmeesterschap’ stammen uit onze…

Monumentendag    (9 sept)

Monumentendag (9 sept)

De vijf Doopsgezinde Vermaningen van Damwâld, De Westereen, Dokkum, Buitenpost en Feanwâlden zetten hun deuren open en nodigen uit voor…

Ûngetiid

Ûngetiid

Jaap deelt een een seizoens-impressie: we beleven nu naast geweld en verwarring ook oogst en belofte.

Tsjerkepaad

Tsjerkepaad

Addy deelt foto van een stilteplek in ons Open Huis van zaterdag j.l.: even stilstaan bij waar het zeker óók…

Kerkenraad ‘verbeelding’

Kerkenraad ‘verbeelding’

Maandag 3 juli gaat Eep voor met de volgende overdenking; Bij Wijsheid in de leer. Als trouwe krantenlezer val je…

Startzondag           (10 september)

Startzondag (10 september)

Herinnering: Het is de bedoeling dat de verschillende kringen en commissies zich presenteren naar nieuwe leden en binnenkomers. Ook de…

Groenende Gemeente

Groenende Gemeente

Donderdag 14 juli brengt een aantal van onze mensen een bezoek aan het biologisch boerenbedrijf van Durk Oosterhof. Hij legt…

Muzikaal bezoek

Muzikaal bezoek

Twee jongelui durven aan te kloppen om ons ‘van Dam’ orgel te mogen bekijken. Eén van de twee heeft een…

Fûgellân

Fûgellân

Agrarisch Natuurfonds Fryslân deelt haar maandelijkse bericht. Nu met een bijzondere foto voor de mensen die Murk hebben mogen leren…

Groenende Gemeente

Groenende Gemeente

Rondom in ons huis zijn plekken die op een vast uur kort worden aangeschenen door de zon.In geval van de…

10 jaar bezinningsgroep Vrede

10 jaar bezinningsgroep Vrede

Dinsdagavond 21 juni;De bezinningsgroep Vrede (Rottevalle, Surhuisterveen en Drachten) herinnert 10 jaar gesprekken en doen. Joke steekt de kaarsjes aan…