Leerhuis Genesis en Exodus

Ds. Alex van Ligten verzorgt vier middagen over de eerste twee bijbelboeken, te beginnen woensdag 4 oktober. Opgave vooraf vereist. Zie agenda voor precieze gegevens of informeer bij de redactie.