Stichting Werkgroep Roemenië

Stichting Werkgroep Roemenië

Het komende seizoen (tot zomer 2025) willen we bijzondere aandacht geven aan de verbinding tussen kerken uit onze omgeving én kinderopvang in Roemenië.

De Werkgroep Roemenië is opgericht in de jaren 90 door vertegenwoordigers van de destijds nog Gereformeerde kerk uit Boornbergum, Oudega, Opeinde/Nijega/De Tike, Rottevalle en de doopsgezinde gemeente Rottevalle/Witveen. Er was erg veel nood in Roemenië en zij wilden hier iets aan doen. Er is  eerst een weeshuis ondersteund, dit weeshuis is in 2002 dicht gegaan. Via een schoen, die door een werkgroeplid naar Roemenië is gestuurd met hierin een adres, zijn wij betrokken geraakt bij het project Casa Rafa, wat betekent Huis van de heelheid. In Roemenië gaan kinderen die geen rijke ouders hebben naar een staatsschool. Hier wordt zeer slecht onderwijs gegeven en daarom hebben deze kinderen weinig toekomstmogelijkheden. Kinderen uit arme gezinnen worden nadat ze ’s morgens naar de staatsschool geweest zijn opgevangen in Casa Rafa. Ze krijgen daar een warme maaltijd, vaak het eerste eten van de dag. Ze gaan hier één keer in de week onder de douche en krijgen wanneer dat nodig is kleding. In de middag krijgen de kinderen bijles in diverse vakken maar ook sociale- en hygiënische vaardigheden worden hier bijgebracht. Gemiddeld worden er per dag 35 kinderen opgevangen. Casa Rafa krijgt geen steun van de Roemeense overheid omdat wanneer zij dit wel zouden krijgen zij aan veel regels moeten voldoen en hierdoor kunnen ze dan niet de kinderen helpen zoals dat nodig is. Wij als stichting willen ze graag blijven ondersteunen en zijn ook erg blij met de steun van jullie. Tik voor meer info https://werkgroeproemenie.com